DIANETICKÉ CENTRUM
?
L. R. HUBBARD
L. Ron Hubbard je jeden z najviac uznávaných a vo veľkej miere čítaných autorov všetkých čias. Po celom svete sa predalo viac ako 120 miliónov jeho diel, vo viac ako päťdesiatich jazykoch. Jedným z hlavných dôvodov je, že jeho písomnosti predstavujú vedomosti z prvej ruky poznatky o základoch života, o schopnostiach a vedomostiach získaných nie tým, že stál za postrannou čiarou života, ale žitím naplno.

"Aby si naozaj poznal život, musíš byť jeho súčasťou," povedal L. Ron Hubbard. "Musíš ísť medzi ľudí a pozerať sa, musíš sa dostať do skrytých kútov a zákutí existencie, musíš dôverne poznať všetky typy ľudí, aby si mohol nakoniec stanoviť, čo je človek."
A presne toto urobil. Z otvorených plání Montany, ktorá bola jeho domovom, až k pohoriam Číny, od zamrznutého pobrežia Aljašky do džunglí ostrovov v Jižném Pacifiku, či už pracoval s ľuďmi, na prieskumoch alebo učil neskúsených námorníkov prežiť pohromy svetovej vojny, L. Ron Hubbard naozaj poznal, čo je človek a život.

Vyzbrojený prenikavým intelektom, nekonečnou energiou, bezhraničnou zvedavosťou a jedinečným prístupom k filozofii a vede, ktorý nadovšetko  kládol dôraz na funkčnosť a praktickosť, sa pustil do štúdia života a jeho tajomstiev, keď ešte nemal dvadsať rokov.

Pri svojich rozsiahlych cestách cez celú Áziu a Pacifik študoval múdrosť filozofií Ďalekého východu. Na týchto cestách videl obrovské utrpenie a chudobu. Ak bola táto východná múdrosť taká rozsiahla, tak prečo toto všetko, pýtal sa.

Potom, čo sa v roku 1929 Ron vrátil do Spojených štátov, venoval sa štúdiu matematiky a inžinierstva na Univerzite Georga Washingtona, kde bol členom jednej z prvých amerických tried jadrovej fyziky. Už na univerzite viedol svoje prvé experimenty, ktoré sa zaoberali mysľou a zistil, že napriek všetkým ľudským pokrokom vo fyzikálnych vedách, nikdy nebola vyvinutá funkčná technológia mysle a života. Ďalej objavil, že mentálne "technológie", ktoré existovali, psychológia a psychiatria, boli v skutočnosti barbarské a falošné predmety, ktoré nefungovali o nič viac ako metódy šamanov z džungle.

Ron započal s hľadaním základného princípu existencie, princípu, ktorý by viedol k zjednoteniu poznatkov a vysvetlil by  význam samotnej existencie, o čo sa iní filozofovia pokúšali, ale nikdy ho nenašli.

Aby to dosiahol, začal študovať človeka v rôznom prostredí a kultúrach. V lete 1932, po tom, čo opustil univerzitu, začal sériu expedícií. Prvá ho zaviedla do Karibiku, kde preskúmal primitívnych osadníkov Martiniku. O niekoľko mesiacov neskôr sa vrátil na Karibské ostrovy a študoval kultúry iných ostrovov, vrátane Haiti a ich tajomnej viery vo vúdú, neskôr skúmal vieru horského obyvateľstva v Portoriku.

V roku 1937 po svojom návrate do Spojených štátov začal Ron dokazovať základ teórie a vykonal sériu biologických experimentov, ktoré viedli k prevratnému objavu, v ktorom vymedzil dynamický princíp existencie – spoločný menovateľ celého života – PREŽI!
 
S týmito objavmi, ktoré mal teraz k dispozícii, počas prvých týždňov roku 1938 spísal Ron svoje objavy vo filozofickej práci s názvom "Excalibur". Po dokončení tohto historického rukopisu umožnil iným, aby preskúmali túto prácu. odozva bola dramatická a pár vydavateľov sa jej dychtivo dožadovalo. Ale napriek tomu, že prichádzeli ponuky, vedel, že nemôže vydať túto knihu, protože neobsahuje praktickú terapiu. To neznamená, že objavy v jeho práci "Excalibur" neboli neskôr použité, nakoľko všetky jej základy boli Ronom zverejnené v iných knihách alebo materiáloch.
Väčšina jeho výskumov bola financovaná jeho profesionálnou spisovateľskou kariérou autora beletrie. Stal sa jedným z najžiadanejších autorov zlatého veku dobrodružnej a vedecko-fantastickej literatúry počas obdobia rokov 1930 až 1940 s prerušením len počas aktívnej služby v námorníctve Spojených štátov počas druhej svetovej vojny. čiastočne ochrnutý, na konci vojny, na jar v roku 1945  začal vážne pokračovať vo svojej práci v námornej nemocnici Oak Knoll v Oaklande,  Kaloifornia, kde sa zotavoval zo svojich zranení.

Medzi 5 000 námorníkmi a príslušníkmi námornej pechoty, ktorí boli v Oak Knoll hospitalizovaní, boli stovky bývalých amerických zajatcov oslobodených z japonských táborov z ostrovov južného Pacifiku.

Postrehol, že zdravotnícky personál v námornej nemocnici bol zaneprázdnený snahou niečo vykonať pre vojnových zajatcov, ktorí boli v hroznej telesnej kondícií v dôsledku hladovania a iných príčin.
 
Pri pokusoch zmierniť aspoň nejaké utrpenie, použil Ron to, čo sa naučil pri svojich výskumoch. Urobil ďalšie prelomy a vyvinul techniky, ktoré umožnili nielen jeho vlastné zotavenie zo zranenia, ale pomohol iným príslušníkom armády znovu získať svoje zdravie.
 
Počas nasledujúcich rokov venoval tisíce hodín zjednocovaniu vôbec prvej použiteľnej technológie ľudskej mysle. Ron neochvejne zhromažďoval poznámky zo svojej práce pri prípravách na knihe o tomto predmete. Na to, aby ďalej potvrdil svoje teórie, zriadil kanceláriu v Hollywoode, Kalifornii, kde mohol pracovať s ľuďmi rôznych profesií. Netrvalo dlho a bol zaplavený širokou paletou ľudí, ktorí dychtili po jeho pomoci.

Na sklonku roku 1947 napísal rukopis s prehľadom svojich objavov o mysli. V tomto čase ešte nebol publikovaný, ale koloval medzi ronovými priateľmi, ktorí ho kopírovali a podávali ďalej.  (Tento rukopis byl oficiálne publikovaný v roku 1951 a jeho dnešný názov je Dynamiky života.)

V roku 1948 strávil tri mesiace pomáhaním vážne narušeným pacientom v psychiatrickej liečebni Savannah, Georgia. "Pracoval som z niektorými z nich" spomínal, "pri pohovoroch a vypomáhaní ako oni nazývajú neodborný lekár, čo znamená dobrovoľník. Toto mi dalo určitý pohľad o spoločenských problémoch duševných chorôb a poskytlo mi to ďalšie informácie v mojich vlastných výskumoch." Taktiež to obnovilo duševné zdravie dvadsiatke dovtedy beznádejných prípadov a znovu to potvrdilo, že jeho objavy sú použiteľné pre všetkých, bezohľadu na to, ako zle na tom sú.

Tak ako sa šírila zvesť o Ronovom výskume, neustále zväčšujúca sa záplava listov žiadala o ďalšie informácie a požadovala, aby viac upresnil použitie svojich objavov. Aby zodpovedal na všetky tieto otázky, rozhodol sa napísať a publikovať komplexnú knihu o predmete Dianetika: moderná veda o duševnom zdravý. Tým, že sa 9. mája vydala Dianetika, bola vlastne po prvý krát široko dostupná príručka pre použitie jeho novej technológie. Záujem verejnosti sa začal šíriť rýchlosťou blesku a kniha vystrelila na vrchol bestselerov v New York Times a zostala tam týždeň za týždňom.

Následne po vydaní jeho fenomenálneho bestseleru mal Ron stále menej času pre seba, pretože bol pozývaný, aby robil demonštrácie a poskytol viac informácií o Dianetike. Pustil sa do ďalších výskumov a prostredníctvom svojich prednášok a záplavou vydaných bulletínov, časopisov a kníh informoval verejnosť o svojich posledných objavoch.

Ako sa 50te roky chýlili ku koncu a napriek narastajúcim požiadavkám na jeho čas od desiatok tisícov čitateľov Dianetiky zintenzívnil výskum do skutočnej podstaty životnej energie, ktorú v Dianetike nazval "centrum uvedomovania si" alebo "JA".

"Základným objavom Dianetiky bola presná anatómia ľudskej mysle", napísal. "Bola objavená aberatívna sila engramov. Boli vyvinuté postupy na ich vymazávanie. Množstvo prínosu, ktoré sa dalo dosiahnuť vyčerpaním pol tucta engramov predčilo čokoľvek, čo bol človek kedy schopný urobiť pre kohokoľvek v celej histórií ľudskej rasy."

"Objav toho, čo myseľ zahaľovala bolo objavenie Scientológie."

"Zahaľovala thetana. Thetan je osoba samotná a nie jeho telo alebo jeho meno, fyzikálny vesmír, jeho myseľ alebo čokoľvek iné; to čo si je vedomé, že si je vedomé; identita, ktorá JE jedincom. Thetan je každému jednému známy ako TY."

Tieto objavy sformovali základ aplikovanej náboženskej filozofie Scientológie, štúdium ľudského ducha vo vzťahu k sebe samému, hmotným vesmírom a ostatnému životu. Prostredníctvom používania scientologickej technológie sa môžu dosiahnuť vytúžené zmeny stavov v živote. Obsahuje Dianetiku, životne dôležitý a základný odbor Scientológie a zahŕňa techniky, ktoré zvyšujú osobné schopnosti a vedomie do výšok, ktoré sa v minulosti považovali za nedosiahnuteľné.
Bol to Ronov celoživotný cieľ dokončiť svoj výskum záhady s názvom človek a vyvinúť technológiu, ktorá by ho pozdvihla do vyšších úrovní porozumenia, schopností a slobody, cieľ, ktorý plne dosiahol vo vývoji Dianetiky a Scientológie. Ron mal vždy na pamäti, že nebude postačujúce , aby len on sám mal prospech z výsledkov svojej práce. S veľkou starostlivosťou zaznamenal každý detail svojich objavov tak, aby aj ostatní mali prístup k bohatstvu znalosti a múdrosti na zlepšenie svojich životov.
 
"Rád pomáham ostatným," povedal, "a považujem za svoju najväčšiu radosť v živote vidieť človeka, ktorý sa oslobodil od tieňov, ktoré robili jeho dni temnými."
"Tieto tiene mu pripadajú tak nepreniknuteľné a tak ho sťahujú dole, že keď zistí, že sú to iba tiene a že môže cez ne vidieť, prejsť cez ne a znova byť na slnku, tak je tým nesmierne potešený. A obávam sa, že som práve tak potešený ako on."

Jeho práce na tému človeka, mysle a ducha samotného zahŕňajú desiatky miliónov publikovaných slov zaznamenaných v množstve kníh, rukopisov a viac ako 3 000 nahratých prednášok a inštruktáží.

Dnes sa jeho práce študujú a používajú denne vo viac ako tisíc dianetických centrách, Scientologických cirkvách, misiách a organizáciách po celom svete.

L. Ron Hubbard opustil svoje telo 24. januára 1986. Jeho odkaz je plne ukončený výskum a uzákonenie dianetickej a scientologickej technológie.
 
Skvelými svedectvami Ronových vízií sú zázračné výsledky jeho technológie a milióny priateľov po celom svete, ktorí odovzdávajú jeho dedičstvo ďalej smerom k dvadsiatemu prvému storočiu. Každým uplynutým dňom obe tieto veci počtom rastú.
?
Web site generated by AW software. Designed by AVENOR. WebHosting ? 2023

michael kors purses
Manolo Blahnik Shoes Sale
isabel marant sale
nike free 3.0
Canada Goose Jackets Sale
Giuseppe Zanotti Loafers
cheap christian louboutin shoes
ray ban australia
roger vivier sandals
roger vivier sandals
barbour ladies jacket réplicas relógio michael kors feminino
réplica bolsas prada
kobe 8代籃球鞋
coach 手拿包
réplicas relógio michael kors masculino
réplica carteira prada
nike 鞋
coach 零錢包